ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ COMPAK SPORTING 2020

Classifications provisional
INDIVIDUAL
Open Open
Πανελλήνιος Ανδρών Πανελλήνιος Ανδρών
Πανελλήνιος Γυναικών Πανελλήνιος Γυναικών
Πανελλήνιος Εφήβων Πανελλήνιος Εφήβων
TEAM
Ομαδικο Ανεξαρτητο Ομαδικο Ανεξαρτητο
Ομαδικο Συλλογων Ομαδικο Συλλογων
Classifications approved and documents
timetable2d.pdf timetable2d.pdf
squads.pdf squads.pdf
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.pdf ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.pdf
51 28
54 28
Back to the Club
Show Match Results
Refresh

Miss Hit None Hit/Miss Miss/Hit
Shooter search : Position : <<< >>>
Shooting Range no. : 1 Day no. : 1
FRAGKIOUDAKIS, Manolis MAN --- 0
19
VOURAKIS, Giannis MAN --- 0
22
KATSIFIS, Ioannis MAN --- 0
25
NIKOLANTONAKIS, Eufrem MAN --- 0
21
ARAPIS, Theodoros MAN --- 0
23
MANOLARAKIS, Andreas MAN --- 0
24
Round : 1-- Squad : 1
Shooting Range no. : 2 Day no. : 1
KARATZAS, Nikolaos MAN --- 0
 0
GIANAKAKIS, Dimitris MAN --- 30
18
KATZOURAKI, Emanouela LAD --- 33
23
MANOUSAKIS, Anastasios MAN --- 42
17
FRANTZESKAKIS, Nikolaos MAN --- 45
24
KALLIKOURDIS, Antonis MAN --- 43
21
Round : 3-- Squad : 2
Shooting Range no. : 3 Day no. : 1
KATZOURAKI, Emanouela LAD --- 0
18
MANOUSAKIS, Anastasios MAN --- 0
22
FRANTZESKAKIS, Nikolaos MAN --- 0
22
KALLIKOURDIS, Antonis MAN --- 0
21
KARATZAS, Nikolaos MAN --- 0
GIANAKAKIS, Dimitris MAN --- 0
12
Round : 1-- Squad : 2
Shooting Range no. : 4 Day no. : 1
ARAPIS, Theodoros MAN --- 43
16
MANOLARAKIS, Andreas MAN --- 44
20
FRAGKIOUDAKIS, Dimitrios MAN --- 40
15
VOURAKIS, Giannis MAN --- 44
25
KATSIFIS, Ioannis MAN --- 47
23
NIKOLANTONAKIS, Eufrem MAN --- 41
18
Round : 3-- Squad : 1