22° EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMPAK SPORTING 2016

Classifications provisional
INDIVIDUAL
Junior Junior
Ladies Ladies
Open Open
Open Championship Open Championship
Super-Veteran Super-Veteran
Veteran Veteran
TEAM
Team - JUN Team - JUN
Team - LAD Team - LAD
Team - SEN Team - SEN
Team - SVT Team - SVT
Team - VET Team - VET
Classifications approved and documents
MAPS SHOOTING RANGE.pdf MAPS SHOOTING RANGE.pdf
TEAM.pdf TEAM.pdf
TIME TABLE DAY 1.pdf TIME TABLE DAY 1.pdf
TIME TABLE DAY 2.pdf TIME TABLE DAY 2.pdf
TIME TABLE DAY 3.pdf TIME TABLE DAY 3.pdf
TIME TABLE DAY 4.pdf TIME TABLE DAY 4.pdf
ALPHABETICAL ORDER.pdf ALPHABETICAL ORDER.pdf
Back to the Club
Show Match Results
Refresh

Miss Hit None Hit/Miss Miss/Hit
Shooter search : Position : <<< >>>
Shooting Range no. : 1 Day no. : 1
NOSOV, Sergei SEN 0
24
LENGYEL, Gyorgy SEN 0
22
PEDERSEN, Lars B. SEN 0
23
BUCSKO, Mihaly VET 0
21
WIERYCHO, Michal SEN 0
19
LUBIANIY, Aleksandr VET 0
25
Round : 1-- Squad : 1
Shooting Range no. : 2 Day no. : 1
BIDZHIEV, Sagit SEN 0
 0
GNIADO, Michal JUN 0
19
BELIAIEV, Vasyl VET 0
22
SHUPLYAKOV, Andrey SEN 0
22
MAHMUDOV, Ilham SEN 0
23
VILERTS, Daynis SEN 0
22
Round : 1-- Squad : 6
Shooting Range no. : 3 Day no. : 1
DOBOS, Tamas SEN 0
16
TAKSHAITOV, Timur SEN 0
13
HUSEYNOV, Agil SEN 0
13
DAVYDIUK, Mykhailo SEN 0
19
ENDRODI, Roland SEN 0
22
TROSHIN, Aleksandr SEN 0
22
Round : 1-- Squad : 11
Shooting Range no. : 4 Day no. : 1
STENBERG, Anna LAD 0
22
CSERNUS, Zsolt SEN 0
20
TRAUSSNIGG, Hermann SVT 0
22
BERNATH, Jozsef VET 0
22
BURCHARDT, Svend SVT 0
24
NECHVOHLOD, Oleksandr SEN 0
18
Round : 1-- Squad : 16
Shooting Range no. : 5 Day no. : 1
KIRALY, Attila SEN 0
21
JADE, Jesper SEN 0
23
ZSARNAY, Istvan VET 0
17
ARZUMANOV, Anatoliy SEN 0
22
GYORGY, Gajdacs SEN 0
21
FREITHOFNIG, Georg SEN 0
18
Round : 1-- Squad : 21
Shooting Range no. : 6 Day no. : 1
MACSEK, Lajos SEN 0
17
KARAPETYAN, Karen VET 0
 0
MONTOWSKI, Zbyszko SEN 0
23
SHIGANOV, Nikita JUN 0
20
MAKODZEBA, Ygor JUN 0
17
FARKAS, Endre SEN 0
19
Round : 1-- Squad : 26
Shooting Range no. : 7 Day no. : 1
KRYZHANOVSKIY, Viktor SEN 0
18
POKRZYWKA, Pan Pawel SEN 0
18
BELIAKOV, Pavel SEN 0
22
SZABO, Zoltan VET 0
18
PANASYUK, Ihor SEN 0
14
ALYABYEVA, Elena LAD 0
17
Round : 1-- Squad : 31
Shooting Range no. : 8 Day no. : 1
SZARKA, Jozsef SEN 0
22
PEDERSEN, Christian B. SEN 0
25
LEBEDEV, Sergey SVT 0
25
TOTH, Emil SEN 0
22
MAKAROV, Ayaal SEN 0
24
CHRISTENSEN, Thomas SEN 0
13
Round : 1-- Squad : 36