GRAND PRIX OF CRETE COMPAK SPORTING

Classifications provisional
INDIVIDUAL
Jun Jun
Lad Lad
Man Man
Open Open
Sen Sen
Svt Svt
Vet Vet
Classifications approved and documents
ENTRYLIST.pdf ENTRYLIST.pdf
SQUADS.pdf SQUADS.pdf
TIMETABLE.pdf TIMETABLE.pdf
57 28
57 27
Back to the Club
Show Match Results
Refresh

Miss Hit None Hit/Miss Miss/Hit
Shooter search : Position : <<< >>>
Shooting Range no. : 1 Day no. : 1
MARAGKOUDAKIS, Charalampos --- 0
23
PSIMOLOPHITIS, Loukas --- 0
24
MILTIADOUS, Lefkios --- 0
25
MITSIALIS, Leonidas --- 0
24
W?ODARCZYK, Seweryn --- 0
17
--- --- 0
Round : 1-- Squad : 1
Shooting Range no. : 2 Day no. : 1
MAVROMMATIS, Antonios --- 0
22
RASMUSSEN, Bo --- 0
23
BEKAKOS, Georgios --- 0
24
SZERDAHELYI, András --- 0
25
PSILLAKIS, Georgios --- 0
25
--- --- 0
Round : 1-- Squad : 2
Shooting Range no. : 3 Day no. : 1
ONISIFOROU, Constantinos --- 0
24
KATSIOTIS, Panagiotis --- 0
25
MAKRI, Argyro --- 0
21
HOLE, Peter --- 0
20
KOSSARAS, Georgios --- 0
23
PEPPAS, Nikolaos --- 0
19
Round : 1-- Squad : 3
Shooting Range no. : 4 Day no. : 1
KOUTSOGIANNIS, Elias --- 0
22
MANOUSAKIS, Anastasios --- 0
23
GKOGKOLAKIS, Charalampos --- 0
24
VAKALOPOULOS, Konstantinos --- 0
21
GIANNAKAKIS, Dimitrios --- 0
18
LOULADAKIS, Anargiros --- 0
14
Round : 1-- Squad : 4