FINAL KUBKA ROSSII 2016 (SKEET-MEN)

Classifications provisional
INDIVIDUAL
Men Men
Back to the Club
Show Match Results
Refresh

Miss Hit None Hit/Miss Miss/Hit
Shooter search : Position : <<< >>>
Shooting Range no. : 2 Day no. : 1
CHERKASOV, Vladimir NOV --- 0
22
KONEV, Evgeny KRK --- 0
23
BELOV, Alexey MOS --- 0
23
SERGEEV, Vyacheslav TAT --- 0
23
SENTSOV, Roman KRG --- 0
24
SOROKIN, Vyacheslav SPB --- 0
24
Round : 1-- Squad : 1
Shooting Range no. : 3 Day no. : 1
STARTSEV, Jaroslav MOS --- 0
24
LYAVIN, Kirill TAT --- 0
24
PILSHIKOV, Nikolay ROS --- 0
24
KOPEYKIN, Artem SPB --- 0
21
KALIMULLIN, Rahimdzhan KRK --- 0
21
BEDAREV, Georgy ALT --- 0
23
Round : 1-- Squad : 2
Shooting Range no. : 4 Day no. : 1
GEIKO, Gleb MOS --- 0
22
KOBZEV, Alexey TAT --- 0
20
VASILCHENKO, Vitaly ROS --- 0
25
SEMENENKO, Anatoly SPB --- 0
21
ASTAHOV, Anton LIP --- 0
24
DONSKYH, Daniil STV --- 0
23
Round : 1-- Squad : 3